DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

Trường THPT thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 với hình thức xét học bạ như sau:

  • Học sinh có điểm xét từ 29 điểm
  • Học sinh có điểm xét là 28 điểm và có điểm trung bình lớp 9 là từ 6.0 trở lên

Danh sách kèm theo: 

Leave A Reply

Your email address will not be published.